2011. február 17., csütörtök

A TITKOK TITKA..!

http://konyv-konyvek.hu/book_images/71a/999630071a.jpg


A TITOK...!A Titok évszázadokon keresztül rejtve volt. 
Nemzedékről nemzedékre örökítették, mohón sóvárogtak utána, elvesztették, ellopták, hihetetlen pénzekért adták-vették. 
Az évezredes Titok tudói olyan történelmi nagyságok voltak, 
mint
Platón,
 Galilei, 
Beethoven, 
Edison,
Carnegie,
Einstein,
és még sok más feltaláló, 
teológus, 
tudós és elismert gondolkodó.

A Nagy Titok töredékei eddig is fellelhetők voltak,
szájhagyomány útján fennmaradt bölcsességekben, irodalmi művekben, különböző vallásos és filozófiai szövegekben.
A darabkák azonban most először állnak össze teljes kinyilatkoztatássá, 
mely képes megváltoztatni mindazok életét, 
akik kapcsolatba kerülnek vele.

A múlt vezetői, akik ismerték 
A Titkot,
maguknak akarták a vele járó hatalmat, 
ezért tudatlanságban tartották az embereket.
,Így A Titok egy szűk réteg kiváltsága maradt.
A történelem során az emberiség mindig is sóvárgott
A Titok bölcsessége után, 
de olyanok is akadtak szép számmal, 
akik megtalálták a módját,
hogy a világ elé tárják ezt a 
tudást.

Olyan költőóriások örökítették meg műveikben, 
mint
William Shakespeare, 
Robert Browning és 
William Blake. 

Kiváló zenészek,például:
Ludwig van Beethoven,komponáltak zenét róla.
Elévülhetetlen érdemű művészek:
köztük Leonardo da Vinci festették meg képeiken.
Nagy gondolkodók:
Szókratész, 
Platón, 
Ralph Waldo Emerson,
 Pitagorasz,
Sir Francis Bacon,
Sir Isaac Newton,
Johann Wolfgang Goethe,
és Victor Hugo ,
foglalkoztak vele írásaikban. 

Ezek az emberek egytől egyig halhatatlanok,
akiknek legendás 
története és munkássága évszázadokat élt túl.

Vallások,köztük a hinduizmus,
a hermetikus tradíció, 
a buddhizmus, 
a judaizmus,
a kereszténység,
és az iszlám ,
valamint ősi kultúrák,
,például a babilóniaiak,
és az egyiptomiak szent szövegeiben,
és történeteiben találhatunk rá utalásokat.

Ha az ősi írásokat tanulmányozzuk, 
minden században megtaláljuk annak a törvénynek a lenyomatát,
amin A Titok alapul. 
Már Krisztus előtt 3000 táján kőbe vésték. 

Bár voltak, akik mohón csak maguknak akarták,
ez a tudás valójában mindig is 
elérhető volt bárki
számára. 

A törvény születése egészen az
idők kezdetére
nyúlik 
vissza. 

Mindig is volt,
és mindig is 
lesz.

Ez a törvény a vonzás törvénye. 

 
Borító: A vonzás törvénye (Könyv) - Swami Panchadasi

Ez határozza meg az univerzum egészének rendjét, 
beleértve a te személyes életed minden egyes pillanatát és történését is.

Nem számít, hogy ki vagy és hol élsz, 
teljes egészében a vonzás törvénye határozza meg tapasztalataidat,
mégpedig az elmédben felbukkanó gondolatok által.

Ez utóbbiak révén te magad hívod életre és működteted ezt a mindenható törvényt.

1912-ben Charles Haanel úgy jellemezte a vonzás törvényét, 
mint leghatalmasabb és legcsalhatatlanabb törvényt,
amelyen az egész teremtett világ alapul. 
A bölcsek mindig is tudtak erről, 
egészen az ősi babilóniaiaktól kezdve.
Egy kis, kiválasztott embercsoport mindig is tisztában volt vele.

Az ősi Babilónia életéről és mesés gazdagságáról sokat kiderítettek már a tudósok. Gondoljunk csak a világ hét csodájának egyikére, a babiloni függőkertre. 
Az ott élő emberek nem csak ismerték az univerzumot meghatározó törvényeket, de azt is tudták,
hogyan fordítsák ezeket a saját hasznukra,
ennek köszönhetően pedig a világ egyik leggazdagabb népévé váltak.

Mit gondolsz, mi az oka annak,
hogy az emberiség összbevételének,
mintegy 96 százaléka 
a népesség 1 százalékának 
zsebében landol..? 

Ugye nem hiszed, hogy ez csupán véletlen? 
E mögött tudatosság rejlik.

Ők azok, akik ismerik a Titkot...!

2011. február 13., vasárnap

BÖLCS GONDOLATOK...!
MIKOR LEHETEL SIKERES...!

Ha jót teszel,az emberek vádolni fognak,hogy önzés és hátsó gondolat motiválja cselekedeteidet, MÉGIS TÉGY JÓT...! 
Ha sikeres vagy,akkor hamis barátokat és igaz ellenségeket szerzel magadnak, MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY...! 
A jó,amit teszel,holnap már feledésbe merül, MÉGIS TEDD A JÓT...! A becsületesség és az őszinteség sebezhetővé tesz, MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT...! 
Amit fáradtságos munkával évek alatt felépítesz,azt elpusztíthatják egy éjszaka alatt, MÉGIS SEGÍTS..! 
A legnagyobbat add a világnak,amid csak van,s ha cserébe arcul csapnak, AKKOR IS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK...?AMID CSAK VAN”...! 
A tetőpontra az jut,aki tudja,minek örüljön,aki a boldogságát nem tette másoktól függővé,aki nem nyugtalankodik,aki bízik önmagában... Ami könnyen elérhető,az a felszínen csillog.Ami érték,olykor fénytelen és a mélyre kell leásni érte.Amiben a sokaság élvezetét leli,sivár és illanó gyönyörűséget kínál.Amiről én beszélek,az a felszínről nem látható,a bensődben derül.Szórd el,ami csillog és az igazi jóra vesd tekinteted.Örülj a magadénak.

Hogy mit jelent ez..? 

Téged és éned legszebb részét. Szeretnéd tudni honnan ered..? Ha szándékaidat becsületesek,cselekedeteid helyesek,lelkiismereted nem zúgolódik..akkor egyenes gerinccel járhatsz az úton,amit ÉLET-nek nevezünk... „
Igyekezz úgy élni,hogy mindig jusson időd: 
-nevetni...mert ez a lélek legszebb zenéje; 
-olvasni...mert ez a kötelesség alapköve;
-dolgozni...mert ez a siker ára; 
-játszani...mert ez az örök fiatalság titka; 
-szeretni...mert gyógyítja az embert;
-azt is aki adja,azt is aki kapja; 
-mosolyogni...mert ez az arc legszebb ékszere;

Most mindezekre együtt...mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet.” 
„Hogy nem számít, mennyire jó valaki, mindenképpen fájdalmat okoz neked olykor.

És ezért meg kell bocsátanod neki. 

Hogy évek kellenek a bizalom kiépítéséhez, de elég néhány másodperc a lerombolásához. 
Hogy nem kell megváltoztatnunk barátainkat, ha megértjük, hogy a barátok változnak. 
Hogy a körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. Hogy vagy Te tartod ellenőrzés alatt a tetteidet, vagy azok fognak Téged.

Megtanultam, hogy a hősök olyan emberek, 
akik azt tették, ami szükséges volt, szembenézve a következményekkel. 
Hogy a türelem rengeteg gyakorlást igényel. 
Hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, 
de egyszerűen nem tudják, hogyan mutassák ki. 
Hogy olykor az, akire azt hinnéd, hogy megadja neked a kegyelemdöfést, 
ha már a földön fekszel, egyike azon keveseknek, akik segíteni fognak neked felállni. 
Hogy csak azért mert valaki nem úgy szeret téged, 
ahogyan te szeretnéd, ez nem azt jelenti, hogy nem szeret téged teljes szívével. 
Hogy sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek,
hogy az álmok balgaságok: tragédia lenne, ha ezt elhinné. 
Hogy nem mindig elég, ha megbocsát nekünk valaki.

Az esetek többségében te vagy, akinek meg kell bocsátani magadnak. 
Hogy nem számít, hány szilánkra tört a szíved: a világ nem áll meg, hogy megvárja, míg összeragasztod.

Talán Isten úgy akarja, hogy találkozzunk sok nem hozzánk illő emberrel, 
mielőtt találkozunk az igazival. 
Így mikor végre találkozunk vele. 
Tudunk majd hálásak lenni ezért az adományért.

Csak kétféleképpen élheted az életed.

Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. 
Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
Az utazás...örömtelivé válik, a felfedezés és a kaland örömévé.

Ezáltal egy nagyon fontos dolgot fogsz táplálni: 
az álmaidat. 

Az ember sosem szűnik meg álmodni...
Előfordul, hogy álmaink viharosak és vágyaink beteljesületlenek, 
de szükségünk van rá, hogy tovább álmodjunk, különben meghal a lelkünk...
Az egyetlen módja, hogy megmentsük az álmainkat,
ha nagylelkűek vagyunk önmagunkhoz...
Élni annyi, mint szeretni. 
Szeretni látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, 
meghallani és meghallgatni, 
magasba szállni és fölröpíteni,
kinyílni és felnyitni, megérteni és megértetni, 
együtt érezni és eggyé olvadni ,és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás.

Az élet sötétség, ha nincsen akarat.
S minden akarat vak, ha nincsen tudás.
S minden tudás hiábavaló, ha nincsen munka.
S minden munka üres, ha nincs benne szeretet.

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha:

Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni a mindig a jót, a szépet, S meg nem találni, ez az élet.
Keresd az életben mindig a szépet! 
Ragadd meg azt is, amit más észre sem vesz! 
S ha cudar is sokszor az élet, Mindig találni benne kedveset, szépet!
"Ha a súly elbírhatatlan, Emeld fel többször, és könnyebb lesz. 
Ha a rejtvény megoldhatatlan:
Gondold át többször, és egyszerűbb lesz. 
Ha a csalódás kibírhatatlan.
Éld át többször, és elviselhetőbb lesz.
 Olyan az életed, amilyet kívánsz, 
Figyeld magad,
olyan vagy, ahogy élsz Pont az a sztori vége, 
amire vársz Legyen heppien-d ha véget ér.
Minden másodpercben új emberi lélek születik a világra. 
Új fény gyullad ki: egy csillag, mely lehet, 
hogy majd különösen szépen világít, 
de mindenképpen soha nem látott, saját színképe van. 
Új lény csókolja meg a földet ,talán láng észt, talán szépséget sugárzón,
testet ölt az, amit még soha nem láttunk. 
Egy emberben sem ismétlődhet a másik, 
és ő sem ölthet testet soha többé másban!
Minden új lény üstökös, 
amely az örökkévalóság folyamán csak egyszer érinti a földi pályát; 
hogy egy rövid pillanatra vakító fénnyel villanjon fel a két sötét örökkévalóság között. 
Az élet olyan tennivaló, amikor nem tud elaludni az ember.
Néha a szenvedés gazdagítja a lelket, néha épp ellenkezőleg, összetöri. 
Az élet titka ,hogy túlél minden sérülést és minden seb beheged.
Ám a valóságban egyetlen szív sem maradhat érintetlen. 
A valóság könyörtelenebb, mintsem ,hogy így legyen. 
Márpedig a szeretett akár a barátság, akár a szerelem esetében, 
csakis a valóságban létezik...! 
Az élet olyan mint a kínai kaja.
Bárhol megkapod de csak kevesen csinálják jól.
Az élettől nem várhatjuk, hogy megadja, amit kívánunk tőle. 
El kell fogadni, amit kapunk, 
és örülhetünk, hogy nem lett a sorsunk még sokkal rosszabb. 
Az élet tanít meg elviselni az életet.
Az életben többnyire nem a kívánságok döntenek.
Hiába fúrjuk-faragjuk életünk rejtelmes sziklatömbjét, 
minduntalan előbukkan rajta a sors sötét erezet. 
Úgy élj a jelennek. hogy a jövőben ne keljen szégyellned a múltad..!
Akinek célja a helyes élet ,annak eszköze az emberség.
Az élet nem arról híres, hogy a legegyszerűbb utat mutatja meg.
Az élet olyan mint egy szál cigaretta.
Csak szívni lehet!
Az ember legfőbb értéke megismerhetetlen egyénisége,
így válik pótolhatatlanná a világban!
Nem az a fontos az életben, amit kapunk, hanem amit adunk.
Az életben van néhány olyan dolog mely túl szép, hogy igaz legyen. 
A többi pedig túl igaz, hogy szép lehessen.
Rossz úton jár az, ki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.
Az élet rövid, de a mosoly csak egy pillanat.
Az élet hosszúsága vagy rövidsége egyedül attól függ hogyan éljük..!
Saját magunkat mindig arról próbáljuk meggyőzni,
hogy mennyivel boldogabb lesz az életünk,
ha megházasodunk,megszületik az első gyermekünk,
majd a második.
De elégedetlenek vagyunk,mert a kisgyerekkel sok gond van,
és majd ha megnőnek sokkal könnyebb lesz az élet.
De azután megint nem vagyunk elégedettek,
mert pubertás gyermekünkkel rengeteget kell harcolnunk.
Biztosan boldogabbak leszünk,ha kinövik ezt a kort.Azt mondjuk,
hogy sokkal boldogabb lesz az életünk,
ha megoldódnak anyagi gondjaink,
ha a házastársunkkal rendezzük a problémáinkat,
ha jobb autónk lesz,
ha majd eltudunk menni nyaralni,
ha majd végre nyugdíjasok leszünk.
Az igazság az,hogy a boldogságra nincs megfelelőbb pillanat,
mint az,amelyik éppen most van.

Ha nem most akkor mikor?

Az életed mindig tele lesz megoldandó problémákkal.
Okosabb,ha ezt tényként kezeled és eldöntöd,
hogy mindezek ellenére te boldog leszel. 
Sokszor úgy tűnik,hogy az igazi életednek már rég el kellett volna kezdődnie,
de valami mindig megakadályozta azt:
egy magasabb erő,
valamilyen munka,
amelyet be kellett fejezni,
amire időt kellett szánni,
valamilyen számla,
amit ki kellett egyenlíteni.
Majd azután kezdődik az élet.
Aztán megértettem,hogy ezek az akadályok,maga az élet. 
Ekkor értettem meg azt is,
hogy boldogsághoz vezető út nem létezik.
A boldogság maga az út. 
Ezért élvezd ki minden pillanatát
és kincsként őrizd a legkisebb ajándékot is,amit az élettől kaptál.
Ne várj addig,
míg befejezed az iskolát,
míg lefogysz,
vagy meghízol,
míg munkába állsz,
míg megházasodsz,
míg megszületnek a gyerekeid,
míg megoldod a házastársi konfliktusokat,
ne várj a péntek estére,
a vasárnap délelőttre,
az új autóra,a tavaszra,
a télre,
a halálra és az újjászületésre.
Amíg te várakozol és tervezgetsz,
a boldogság elhalad melletted,
és te észre sem veszed,
hogy már elszalasztottad a megfelelő pillanatot.

A boldogság az út,nem a cél..!

Nincs megfelelőbb idő arra,
hogy boldog légy,mint éppen most!
Ne hagyd,hogy egy általad elképzelt,
szebb jövő elrontsa a jelen boldogságát.
Az élet túl rövid ahhoz,hogy lemondj akár egyetlen boldog pillanatáról..!
Élj és élvezd a jelent..! 

Próbálj meg válaszolni a következő kérdésekre:

1-Sorold fel a világ 5 leggazdagabb emberét... 
2-Sorolj fel 5 szépségkirálynőt... 
3-Sorolj fel 10 Nobel-díjast... 
4-Sorolj fel 10 Oscar-díjast... 
Nem megy..?
Elég nehéz,igaz..? 

Ne félj,senki sem emlékszik rájuk.
A taps elcsendesül..! 
A trófeákat belepi a por..!
A győztesek hamar a feledés homályába merülnek...!

Válaszolj most ezekre a kérdésekre:

1-Sorolj fel 3 tanárt,akinek részük van a mai tudásodban... 
2-Sorolj fel 3 barátot,aki segített neked,amikor szükséged volt rá... 
3-Sorolj fel néhány embert,akik éreztették veled,hogy egy különleges ember vagy... 
4-Sorolj fel 5 embert,akivel szívesen töltenéd el a szabadidődet... 
Ez már könnyebb,igaz..? 
Azoknak az embereknek,
akik a te életedben fontosak,
nincs egy halom pénzük,
nem nyertek híres díjakat..

Ők azok,akik számára TE vagy fontos.

Állj meg egy pillanatra,és gondolkodj el ezen...!MI LEHET A SIKER..?


http://konyv-konyvek.hu/book_images/71a/999630071a.jpg


SIKER...! 

A siker szó olvasásakor van aki a pénzre,egy új autóra,új lakásra,jó beosztásra gondol....! 
Nem mindig ezen szavak a siker kulcsai,persze kellenek mert pénzből lehet megélni,de nem minden áron.. 
Egy boldog nap a családdal,számomra sokkal többet jelent mint az anyagi sikerek, fondorlatos út vesztői.Amikor elfeledjük honnan jöttünk,és hová tartunk akkor csak a siker hajszolására gondolva tesszük minden napi dolgainkat. 
Tegyük először boldoggá saját napjainkat,a szeretettünk kifejezésével,családunk,barátaink irányában úgy,hogy az érezhető is legyen,a szívünk mélyéről jöjjön. 
Tegyük boldoggá minden napunkat,percünket,egy jó szó ,kedves mosollyal,ne térjünk pihenőre sohasem haraggal,mert nem tudhatjuk mi történik amíg alszunk. 
Akkor leszünk sikeresek ha sikerül a szerettünket továbbadni mások részére,és ők azt el fogadva, tovább tudják adni.Ha sikeresek vagyunk a családunk minden gondját eredményesen megoldani,segítünk másoknak. Fontos tényező a hitünk erősítése nélkül sohasem érünk el sikereket,mert nem hiszünk azok eredményeiben.
Ezért mindennap IMÁDKOZÁSSAL kérjük az URAT,
erősítsen meg bennünket 
a hitünk 
gyakorlásában.

HISZEL A SIKEREKBEN..?


KÖVETHETŐEK-E A SIKEREK...!

Kövesd az Álmaidat...!

Képzeld el, hogy mész az utcán és hirtelen megjelenik előtted "Aladdin csodalámpájából a Dzsinn", és ezt mondja Neked:”Teljesítem 1 kívánságod". Mit szeretnél, mire vágysz? Kívánságod számomra parancs...!
Te mit kívánsz..?

Szeretett,boldogságot, világbékét, gazdagságot, több pénzt, szabadságot, egészséget, új partnert, segíteni másoknak..? Mi az, amit ha megvalósítasz, elérsz vagy tulajdonosává válsz, azt az érzelmet váltja ki belőled, amit állandósítani akarsz magadnak..?
A legfontosabb az, hogy megtaláld önmagad, szenvedéllyel végezz valamit és ez a valami maradandó legyen, vagyis a következő generáció (is) fejlődni tudjon azáltal, amit te teremtettél ezen a földi pályafutásod során.

Naponta döntések ezreit hozod meg, gondold csak át egy napodat..!


Miért kelsz fel reggelente, miért teszel meg ezt vagy azt? Életedet sorozatos “Miért?”-ezekre adott válaszaid ,döntéseid,,alapján éled. Te választasz munkahelyet, Te választasz párt, és te döntesz arról is, hogy megfelel e neked az a tevékenység, amit végzel, vagy jó-e neked az a kapcsolat, amiben élsz..? Nincs mentséged, mert te hozod meg a döntéseidet! Fel kell vállalnod gondolataid, döntéseid, szavaid és cselekedeteid következményét, azaz fel kell vállalnod "életedért a felelősséget"..!

Kövesd az Álmaidat..!
Merd megálmodni az életed és megélni az álmodat...!

Kövesd az Álmaidat...!

CÉLOM, hogy arra inspiráljalak, "Gondolkozz és Gazdagodj"..! Miképpen a Napóleon Hill könyvében is olvashatod. A gazdagság nem egyenlő a kapzsisággal, nem egyenlő a fukarsággal. A gazdagság = azzal, hogy te gazdálkodsz az Időddel és, te befolyásolod anyagi helyzeted alakulását. Rajtad múlik, hogy hajlandó vagy-e változtatni gondolkodásodon, szokásaidon és elindulni abba az irányba, melyet elképzeltél magadnak. Ha Neked még nincsenek elképzeléseid az Életedet illetően, akkor ennek az oldalnak a tartalma nem biztos, hogy érdekes lesz a számodra…!

CÉLOM, hogy arra inspiráljalak..!
Gondolkozz, hogy mi az, amivel valóban szívesen töltöd el az idődet, amit szenvedéllyel végzel vagy végeznél..?

CÉLOM továbbá, hogy ezen oldalt lelkes, kedves, segítőkész,hiteles,követő,barátságos és fejlődésre nyitott emberekkel,barátokkal,ismerősökkel, bővítsem a világ minden tájáról.http://www.titokfilm.hu/thesecret/

Az elrejtett kincs..!
ÜDVÖZLET A SIKERES EMBEREK BLOG OLDALÁN...!

Az oldal arról szól,hogy ismerjük meg
azon "SIKERES" emberek történetét akik képesek voltak végig menni
azon az úton amivel elérték az a kitűzött célokat melyek
megteremtették számukra a "SIKER IZÉT"...! Kérlek benneteket ha
szeretnétek elmondani azokat a tanácsokat melyekkel sikeresek
lehettek,itt megtehetitek. 
Minden siker történetnek örülni
fogunk,és egy eredményes cél kitűzést is jelenthet, 
a most kezdődő sikeres lépéseidet az életed útjain...!

Hidd el csak rajtad fog múlni,mikor,
döntesz helyesen...!

JAVASLAT AZ ELÉRHETŐ SIKEREKHEZ...!

Először is azt javaslóm tisztázzuk a siker definícióját: a
siker, röviden megfogalmazva az, amikor az általunk választott,
előre meghatározott módon elérjük a szintén általunk kitűzött célt.
Fontos, hogy általunk kitűzött célról van szó, nem mások
elvárásáról. Nem mások definíciója alapján kell sikeresnek lennünk,
hanem a saját magunk értékrendje és meghatározása szerint. De vajon
kell ezt magyaráznom egy feltörekedni-vágyó online vállalkozónak..?
Tartok tőle, hogy igen.

SIKER...!

1. Valamely tevékenység szerencsés kimenetele,
jó eredménye.
2. Alkotással, magatartással kivívott tetszés. Legalábbis az Értelmező
kéziszótár szerint. Nehéz szó; mert tulajdonképpen „becsapós”.
Hajlamosak vagyunk a sikert a„pozitív” fogalmak közé sorolni. Az
első nagy dilemma tehát, hogy amennyiben a sikeresség
eredményességet jelent, mennyiben jogos maga a cél, a tevékenység,
amely sikeressé válik. Vegyük komolyan a témát: a siker a fenti 1.
pont értelmében a tervezésen, a kitartáson, (tapasztaltságon,
hozzáértésen, tehetségen stb.) múlik, sőt, mint látjuk, valamelyest
a szerencsén is. Hogy miben érek el sikert, azt én dönthetem el,
jutalmam pedig az elégedettség lehet. A sikeresség már más tészta.
A sikeresség sokkal inkább jelenti a környezetünk által elismert
értékek, célok birtoklását, elérését; ebben a minőségében a
definíció 2. pontját meríti ki. És itt jön a becsapós rész: ha ész
nélkül követem a favorizált célokat (nagy autó, nagy izmok,
karcsúság, divatos alak, divatos szakma, ne adj isten a sok pénz),
távol kerülhetek önmagamtól; akár beteggé is válhatok. Ha saját
alkatomhoz, elveimhez mérem a céljaimat, akkor rajta: előre a cél
megvalósítása érdekében..! Mi kell a sikerességhez, ebben az
értelemben. ...? 
Bizonyára fontos elem az a divatos fogalom, amit
„pozitív gondolkodás”-ként népszerűsítenek bulvárpszichológiai
kézikönyvek. Számomra szimpatikusabb az „optimizmus” kifejezés,
amely magában foglalja a dolgok rendjén valóságába, a jövőbe, más
emberekbe és elsősorban önmagunkba vetett hitet. Így tehát a
siker(essék) egyik titka lehet az önbizalom, az öntudatosság. Hol
kapni ilyet...? 
Szerencsésebb embertársaink a szüleiktől kapják. 
A jól tudom csinálni, érzése a szülői elismerésből fakad; hozzátéve,
hogy a nevelés egyik legfontosabb alapelve (kellene, hogy legyen) 
a hibázni is szabad.
Sőt. 
Hibázni kell; így tanulunk....!ÉRTED ...?


Értesz valamihez, csinálsz valamit, amit más nem csinál. 
És az
helyett, hogy oda akarnád magadhoz csődíteni az összes ügyfelet és
személyesen akarnád megoldani a problémáikat, 
az helyett továbbadod
a tudást, 
és kiváltod az emberi munkát. 
Egyszer megcsinálod, 
aztán
nézed, ahogy jönnek az ügyfelek és kezükben az anyaggal,mennek és
hasznosítják a tanultakat. 
A hűséges ügyfél létezik..! 
Létezik az
a vevőkör, 
aki alig várja, 
hogy megjelentess valamit. 
A saját arcodat, karakteredet, egyéniségedet adva a dologhoz, 
olyan érzést keltesz az ügyfélben, 
mintha személyesen szolgálnád ki. 
Minden bizalmatlansága elillan, 
sőt barátságos lesz veled. 
Erre rá lehet szokni, mert annyira jó dolog. 
De inkább ettől váljak függővé, 
mint bármi mástól...! 
Nos mi lesz a Te sikered...?

A SIKER ALAPVETŐ TITKAI...! 


1./ A célok kitűzése:
bár az ember behatóan foglalkozik a
vágyaival (lottó ötös), de tízből csak egy tűz ki maga elé célokat.
2./ Lelkesedni azért, amit az ember csinál: a szenvedély és a
lelkesedés ugyanis átsegít a kudarcokon és a balsikereken.
3./Pozitív gondolkodás: aki csak problémákon rágódik, és kételyei
vannak, blokkolja a kreativitását.
4./ Saját magunkban hinni: a
pozitív önértékelésre mindig szükség van, és bízni kell a
szerencsében is.
5./ Tanulni a hibákból és kudarcokból: a sikeres
emberek is követnek el hibákat, de nem követik el ugyanazt a hibát
kétszer.
6./ Stratégia kell: fel kell mérnem, és el kell
határoznom, hogy mit tehetek ma, egy hét, egy hónap és egy év
múlva, hogy elérjem a célomat.
7./ Az erős oldal tökéletesítése:
legalább 50 képességet kell összeírni és megjelölni, amelyet még
fejleszteni érdemes.
8./ A kapcsolati háló kihasználása: szükség
van a kapcsolatok építésére és ápolására, amikor és ahol csak
lehet.
9./ Soha ne add fel: az akarat nyerni segít.
10./ A sikeresektől kell tanulni, és az élet iránti kíváncsiságot soha sem
szabad elveszíteni.
11./ Az apró sikerek is fontos lépések a
felfelé vezető úton.
12./ Fontos egy jó partnerkapcsolat: minél
harmonikusabb a magánélet, annál nagyobb az esély a sikerre.
13./Az idő túl drága, hogy elfecséreljük: a kezdeményezéseinket nem
szabad unalomból vagy az első akadálynál feladni.
14./ A sikeresek
be is fejezik mindazt, amit elkezdenek.
15./ Az ügyfelek igényeit
meg kell ismerni, és mindig meg is kell kérdezni.
16./ Vigyázni az
egészségre: sportolni kell az egyensúlyért, fontos a meditáció és a
helyes táplálkozás. A csapatjátékosoknak könnyebb, de a
felelősséget tudni kell továbbadni, és a munkatársakban is meg kell
bízni.
17./ A rugalmasságon sok múlik: stratégiánk megváltoztatása
többnyire nem működik.
18./ Megbízhatónak kell lenni, de a
talpraesettségünk bizonyítására is szükség van.
19./ Mindig 100
százalékot kell adni, ahelyett, hogy az ember hátradőlne, és abban
bízna, hogy majd csak lesz valahogy.
20./ Soha sem szabad
abbahagyni a tanulást – a pillanatnyi látókörön mindig túl kell
tekinteni.
21./ Kihívásokban érdemes gondolkodni, és
nem problémákban.

SZÁMOMRA MIT IS JELENT A SZEMÉLYES SIKER...?


Természetesen én sem leszek kivétel,nekem is sorokban kell
szednem egy pár gondolat erejéig az alapvető,de a legfontosabb
sikereim emlékeit...: Igen vannak eddig meg nem osztott
"SIKEREIM" talán nem egy hanem nagyon is sok. 14 évesen magamra
maradva,eredményesen megbirkóztam a gyermek korommal,bizony ez
szülői felügyelet nélkül nem volt esemény mentes,nem voltak ott
sajnos az Anyai simogató kéz,az Apai védő háttér.Van egy áldott jó
feleségem,és két gyermekem akik feledtetik azokat a gyermekkori
sebeket amiket azért sohasem lehet teljesen kitörölni a saját
életemből. A "SIKER" számomra ezen kívül az amit szerettem volna a
munkám során elérni szinte mindent elértem,mint "NYUGDÍJAS"
lehetőségem van a Barátaimmal eszmecseréket folytatni,végezhetem
azt a munkát amit szeretek. Ez az Életmód változtatási szemlélet
váltással kapcsolatos, saját magam vállalt feladat. SZEMÉLYES
SIKERNEK és azt hálával köszönöm meg a teremtőnek,hogy itt lehetek
köztettek...! Remélem,hogy ez még sokáig így is marad...!

MIKÉPPEN...!

Hogy hogyan és milyen tempóban habzsoljuk az életet, szinte mindig az
életkorunk határozza meg. 
Ebben a versenyben már gyermekkorunktól rész
veszünk, és soha nem állunk meg. Mintha minél előbb a végire szeretnénk
érni. Ahogy érettebbek leszünk, alkalmanként lassítunk, hogy
körülnézzünk és élvezzünk bizonyos pillanatokat. 
Ez a felnőtté válás
biztos jele. Idős korunkban, amikor a tempó lelassul és a verseny a vége
felé közeledik, időnk legnagyobb részét emlékezéssel töltjük, és
elcsodálkozunk azon, hogy vajon hová is rohantunk annyira....!
Van a földön többmilliárdnyi ember, a maga ezernyi bújával, bajával, a
fejükben hemzsegő, lüktető számlálhatatlan érzéssel, gondolattal , és
közülük csak kevesen tudják elmondani magukat. Pedig aki birtokában van
bármilyen kifejező vagy teremtő képességnek, máris tudja, ezért
születtünk: magunkat elmondani. 
Elmondani újra és újra, és mindannyiszor
azt gondolni, aztán tévedni: most megtettük. De soha nem sikerül
mindent elmondani, ez már az utánunk következők feladata, és így
tovább....!
Az elért"SIKEREINK" annyit érnek, amilyen mértékben az ember valóban
felhasználhatja őket; akármennyit halmozunk is fel belőlük, hogy majdan
másokra szálljon, mi csak annyit élvezünk, amennyit valóban
felhasználhatunk azokból, nem többet....!